الكاتب: عبد الحميد علي عمار

قالوا انتخب… قلت على ما؟قالوا انتخب… قلت لما؟قالوا انتخب… قلت هيهات هيهات…فقد صادروا اختياري…وسفّهوا احلامي…ورموني بالقصر…اتهموني بالإرهاب…ألقوا بي في معتقلات الصحاري…زجّوا بي في السجون…عذّبوني… قتلوني… لم يعثر أهلي على أثريدفنوني ولم يدر أحد عن هويتي…ونصبوا على قبري حرف سين…كيف انتخب… على ما انتخب!؟عجبًا لهؤلاء… وعنهم قالوا…يقولون سبعة وثامنهم هارونهم…ويقولون تسعة وعاشرهم غزاليهم…قل الله أعلم بعدتهم… لكنهم عساكر فرنسا وحاشيتهمأوقفوا المسار… هيّأوا الأمم… أرهبوا الشعوبقالوا… إما نحن وإما الخراب…اجتمعوا… تحايلوا… اتفقوا…ثم أزاحوا من اختاروه…واستوردوا من كانوا قد نفوه…دخل من غير فهم… ثم اغتالوه…لما انتخب، على ما انتخب؟شدّوا الرحال إلى وليّ أمرهم… راعي مصالحهم… خلف البحار سندهم…أخذوا منه العهد والضوء الأخضر… فشرعوا…استباحوا…

المزيد

L’année 2011 a été une année qui restera marquée dans les annales de l’histoire contemporaine, année où les peuples de la rive sud méditerranéenne et les peuples de l’Orient ont participé à la chute des pouvoirs autoritaires qui se voulaient sans fin.Ainsi, la société tunisienne, le peuple égyptien, les citoyens libyens, la majorité populaire du Yémen, les masses syriennes, bref une partie de la oumma a manifesté sa volonté de changement et sa fermeté de prendre son destin en main ; elle ne voudrait plus jamais négocier son indépendance et ses libertés.Cette oumma, longtemps opprimée par les armées et les…

المزيد